CURRICULUM VITAE

 

Kwaliteit, Integriteit en Commitment dat zijn begrippen die mijn professionele leven bepalen. Kwaliteit als eis aan mijzelf, maar ook aan mijn medewerkers en toewijding aan de doelstellingen van de opdracht en het overkoepelende bedrijfsbelang. Trouw blijven aan jezelf en je team zijn daarin belangrijke factoren, maar ook elkaar uitdagen grenzen te verkennen en daar soms even overheen te stappen. Veranderingen komen tot stand door mensen en die zijn dan ook het echte kapitaal van een onderneming.
 
Jan Seijerlin

 

J.H. (Jan) Seijerlin

 
Functie Project Management Consultant
Inzetbaar als Senior Programma Manager
Senior Project Manager
Senior Implementatie Manager
Senior Change Manager
Coach
Geboortedatum 20 december 1952
Woonplaats Arcen
IT ervaring sinds 1986
Werkervaring sinds 1973

profielschets

Persoonlijke eigenschappen Jan is een goedgehumeurd mens en houdt van een goede werksfeer waarin ruimte is voor het individu. Een afspraak is voor hem ook echt een afspraak, hij is daarin consequent en recht door zee. Een zakelijk geschil zal geen invloed hebben op de persoonlijke relatie en vice versa. Jan geeft en ontvangt graag feedback en probeert altijd eerst coach te zijn en dan pas ‘baas’.
   
Vaardigheden Jan is iemand die snel zaken ‘doorziet’ en leert heel snel. Hierdoor is hij in staat om in korte tijd een project of afdeling te (her)structureren. Zijn medewerkers vinden het over het algemeen prettig om voor hem te werken. Hij is volledig thuis in projectmanagement tools zoals MSProject en Planview en heeft zich in het bijzonder verdiept in risicomanagement en kwaliteitmanagement.
   
Publicaties Jan heeft in diverse vakbladen en internet fora gepubliceerd over de onderwerpen “Goed Opdrachtgeverschap”, “Risicomanagement” en gebruik MSProject tooling.

werkervaring, rollen en branches

 

Buiten(B)enig cv
05/2022 – heden Partner en CEO Reisorganisatie

VC4 BV

01/2016 – 01/2022            Chief Project Officer     Telecom software

Transcom Worldwide AB
01/2015 – 12/2015 Global IT Project Manager and Global PMO Manager a.i. Telecom/Contact Centers
 
VC4 BV
10/2012 – 10/2014 Internationaal projectmanager Telecom
 
IPMA NL
06/2012 – 04/2015 Bestuurslid Branche vereniging
 
IPMA NL
01/2012 – 06/2012 Directeur a.i. Branche vereniging
 
VALORI
11/2008 – 05/2009 Auditor Zakelijke dienstverlening
03/2008 – 08/2008 Interim Manager Luchtvaart
12/2007 – 03/2008 Projectmanager Banken
08/2007 – 09/2007 Projectmanager Zakelijke dienstverlening
05/2007 – 08/2007 Interim Manager Zakelijke dienstverlening
 

overige werkgevers

08/2003 – 01/2007 Afdelingshoofd Luchtvaart
07/2004 – 05/2006 Projectmanager Luchtvaart
10/2002 – 09/2004 Projectmanager Luchtvaart
12/2002 – 08/2003 Projectmanager Luchtvaart
03/2002 – 06/2003 Projectmanager Luchtvaart
02/2002 – 11/2002 Projectmanager Luchtvaart
07/2001 – 11/2002 Projectmanager Luchtvaart
03/2001 – 10/2002 Projectmanager Luchtvaart
08/1999 – 06/2001 Projectmanager Luchtvaart
04/1999 – 09/1999 Projectmanager Luchtvaart
08/1990 – 06/1998 Manager operatie Logistiek
01/1986 – 08/1990 Manager logistiek Import/Export

Bovengenoemde rollen zijn verder uitgewerkt in de paragraaf opdrachtgevers en werkzaamheden.

Opleidingen

 
Algemene opleidingen
Hervormd Lyceum Amsterdam HBS-B Vakken: Alles (14 vakken) 1972, diploma
 
vaktechnische opleidingen
CAP Gemini Managing Complex Projects 1999, diploma
Dolmen COBOL/REXX/SQL
Vakken: Algemene programmeurs- en mainframe opleiding
1998, diploma
NOVELL University NOVELL Networking 1995, diploma
Intercount AMBER 4GL 1991, diploma
ISES International Prince2 Expert Vakken: De opleiding heet thans ‘Practitioner’ 1989, diploma

Talen

 
Taal mondeling Schriftelijk
Nederlands Moedertaal Moedertaal
Engels Vloeiend Vloeiend
Duits Goed Redelijk
Frans Redelijk Redelijk

Methoden en technieken

 
METHODEN EN TECHNIEKEN ENIGE ERVARING ERVAREN ZEER ERVAREN
BiSL *    
ITIL   *  
PRINCE2     *

Automatiseringservaring

 
ERVARINGSGEBIED ENIGE ERVARING ERVAREN ZEER ERVAREN
       
HARDWARE      
IBM-Mainframe   *  
PC     *
OPERATING SYSTEMS / NETWERKEN      
MS-DOS     *
MSWindows   *  
MVS   *  
Unix *    
PROGRAMMEERTALEN      
COBOL   *  
JAVA *    
SQL *
VISUAL BASIC *    
DATABASES      
DB2   *  
IMS *
MSAccess *
Oracle *
SQL Server *
TOOLS      
ENDEAVOR *
ISPF *
MSOffice     *
MSProject     *
Planview     *

Branchekennis

 
BRANCHE ENIGE ERVARING ERVAREN ZEER ERVAREN
Banken *
Bestuurlijk *
Import/Export *
Logistiek     *
Luchtvaart     *
Zakelijke dienstverlening *

OPDRACHTGEVERS EN WERKZAAMHEDEN

01/2015 – 12/2015   Transcom Worldwide AB
Opdrachtformulering   Managen van een business intelligence project voor de Noord-Amerikaanse en Aziatische regio’s d.m.v. SAP BO.PMO manager voor de wereldwijde strategische projecten
Rol   Global IT  Project manager/Global PMO manager a.i.

10/2012 – 10/2014

01/2016 – heden

  VC4 BV
Opdrachtformulering    Managen van de internationale telecom projecten, geven van trainingen, adviseren over implementatie, uitbrengen offertes en behandelen RFP aanvragen
Rol    Projectmanager/lid van het management team

01/2012 – 06-2012   Directeur IPMA NL a.i.
Opdrachtformulering    Stimuleren en coachen interessegroepen, regiogroepen en netwerkgroepen

04/2007–12/2017   Personal coach
Rol   Personal coach

04/2006 – 10/2011   ROMI Horeca BV
Opdrachtformulering    Financieel management Hotel-Restaurant bedrijf op parttime basis vanuit mijn adviesbureau
Rol    Manager/Adviseur

02/2005 – 12/2015   IPMA NL
Opdrachtformulering   Opnieuw vormgeven en uitbreiden kennisgroep Risicomanagement
Rol   Voorzitter

10/2009 – 12/2015   CROW/NCRB/IPMA
Opdrachtformulering   Mede-organisatie tweejaarlijks Nationaal Risicomanagement congres
Rol   Organisator

11/2008 – 05/2009   Stater NV
Opdrachtformulering   Evaluatie Estate programma en adviseren over volgende fasen.
Rol   Manager/Adviseur
Werkzaamheden   Gesprekken met belanghebbenden, analyse huidige situatie, opstellen adviesrapport.
Resultaten   Opdracht beëindigd

03/2008 – 08/2008   Transavia.com
Opdrachtformulering   Hoofd van de afdeling projectmanagement bestaande uit > 16 FTE Business en ICT projectmanagers.
Structureren proces en afdeling en coachen projectmanagers.
Rol   Interim Manager
Werkzaamheden  
 • Algemeen lijnmanagement van een afdeling van 21 projectmanagers (intern en extern).
 • Deelnemen aan MT vergaderingen.
 • Coachen en begeleiden van individuele projectmanagers.
 • Senior Supplier rol invullen in projectstuurgroepen.
 • Structureren van de afdeling na een langdurige en ingrijpende reorganisatie.
Resultaten  
 • De verhouding extern/intern in balans gebracht.
 • Aansturing van de projectmanagers geprofessionaliseerd.
 • Individuele coaching van projectmanagers.
 • Projectplannen en verslagen gereviewed.
 • Rapportages verbeterd.

12/2007 – 03/2008   Stater NV
Opdrachtformulering   4 projecten: Requirements management, Inregeling nieuw systeem, Koppeling webapplicatie Hyarchis, Documentatie nieuw systeem
Rol   Projectmanager
Werkzaamheden  
 • Inrichten requirements management en change proces. Berekenen inregeling inspanning (7,5 manjaar) en opzetten activiteiten (mensen inhuren, opleiding regelen, proces stappen definiëren)
 • Technische en functionele ontwerpen van de Hyarchis koppeling definiëren.
Resultaten  
 • Goed lopende projecten overgedragen aan opvolger.

08/2007 – 09/2007   Randstad I-bridge
Opdrachtformulering   Opstellen plan van aanpak voor de bouw en implementatie vaneen nieuw planningspakket (I-Plan)
Rol   Projectmanager
Werkzaamheden   Opstellen plan van aanpak, overleg met stakeholders, overleg met externe softwareontwikkelaar, overleg met interne ontwerpers.
Resultaten   Het plan van aanpak is binnen vier weken door mij opgesteld en door het management en opdrachtgever goedgekeurd

05/2007 – 08/2007   Randstad I-bridge
Opdrachtformulering   Begeleiden van een splitsing van het ontwikkelteam van de Randstad E-business website in twee gelijkwaardige en competente teams voor Nederland (1) en de internationale werkmaatschappijen (2) en tegelijkertijd opleveren van twee Nederlandse en meerdere internationale releases van de applicatie.
Rol   Interim Manager
Werkzaamheden  
 • Managen van een team van ± 18 ontwikkelaars (JAVA), projectmanagers, ontwerpers en implementatiemanagers, werven van nieuwe ontwikkelaars, begeleiden en coördineren van nieuwe releases. Faciliteren van managementteam vergaderingen ten behoeve van service call processen, faciliteren van evaluatiemeetings van uitgebrachte releases.
 • Managen van een verhuizing van de medewerkers (zowel fysiek als functioneel) naar twee nieuw gevormde teams.
 • Contact onderhouden met het offshore ontwikkelteam in India.
Resultaten  
 • Op 1 Augustus heb ik internationale team overgedragen aan een nieuw aangestelde manager. De releases zijn allemaal succesvol geïmplementeerd en er zijn twee volledig competente teams.
 • De opdrachtgever is zeer tevreden.

08/2003 – 01/2007   Martinair Holland NV
Opdrachtformulering   Initiëren en organiseren van alle Business en ICT projecten, bewaken van de kosten, de portfolio en de kwaliteit.
De afdeling bestond uit een Project Support bureau, een Resource Management bureau en een Kwaliteit bureau die allen rechtstreeks aan mij rapporteerden.
Ook de Project Managers (ongeveer 10 à 15 FTE) rapporteerden aan mij en werden door mij geselecteerd en benoemd in hun posities.
Een aparte verantwoordelijkheid was het adviseren van de Sr. Vicepresident Information Services over specifieke project- en kwaliteit aandachtspunten.
Rol   Afdelingshoofd
Werkzaamheden  
 • Ontwerpen en implementeren van een Project Bureau en introduceren van een standaard projectmanagement methodologie
 • Doelstellingen:
 • Ontwerp een structuur waarbinnen projecten kunnen worden bestuurd en beheerd m.b.v. algemene standaarden en procedures.
 • Achtergrond:
 • Bij mijn indiensttreding bij Martinair was er geen structuur ten aanzien van projectmethodiek of -uitvoering.
 • In 1999 voltooide ik de Prince2 Expert (Practitioner) training en heb ik deze methodiek bij Martinair geïntroduceerd.
 • Door de ervaringen en de resultaten die ik daarmee bereikte werd mij gevraagd om de projectmanagement praktijk bij Martinair verder te structureren.
 • Opdracht:
 • Introduceer Prince2 bij al het ICT personeel en initieer cursussen (Foundation) voor alle managers/coördinatoren.
 • Implementeer een Project Support Bureau en Kwaliteit bewaking voor projecten.
 • Implementeer Resource Management voor projecten en ICT afdeling (externen).
 • Waarborg de autoriteit van deze afdelingen zodat procedures en standaards gedefinieerd, geïmplementeerd en gecontroleerd kunnen worden.
 • Introduceer en implementeer urenregistratie voor al het ICT personeel en neem dit op in project planningen en resource management.
 • In augustus 2003 werden de doelstellingen behaald en geïnstitutionaliseerd en werd een geïntegreerd systeem voor project planning, resource management en urenregistratie geïmplementeerd (PSA tool).
Resultaten  
 • Het projectbureau is door mij vanaf het begin opgezet en gestructureerd. Start in 2002 en definitieve oplevering eind 2003. Vanaf november 2003 in vaste dienst van Martinair als hoofd van het projectbureau.
 • De inkoop van extern ICT personeel alsmede de raamcontracten met leveranciers dienaangaande vielen rechtstreeks onder mijn verantwoording.
 • Het aanbestedingstraject om tot raamcontracten te komen werd door mij elk jaar ten uitvoer gelegd.

07/2004 – 05/2006   Martinair Holland NV
Opdrachtformulering   Implementeer een elektronisch ID-card systeem
Rol   Projectmanager
Werkzaamheden  
 • Implementeer een elektronisch ID-card systeem.
 • Doelstellingen:
 • Richt een systeem in waarin al het Martinair personeel specifieke autorisatie is toegekend voor toegang tot Martinair gebouwen of door Martinair gecontroleerde luchthaven locaties en sla deze op in een aparte database waaraan elektronische badgelezers zijn gekoppeld. Alle badges moeten voorzien zijn van een foto en een handtekening van de drager en identificatie als “CREW” indien van toepassing.
 • Achtergrond:
 • Dit project volgde op de implementatie van een geïntegreerd Personeel Informatie Systeem (zie beschrijving hieronder) en had als doel om aan zowel de interne als de externe veiligheidseisen te voldoen zoals die waren aangepast na de gebeurtenissen rond 11 september 2001 in New York.
 • Tot dan had het Martinair personeel ongelimiteerd toegang tot alle gebouwen en locaties, waarvan sommigen zelfs niet eens een toegangscontrole hadden.
 • Opdracht:
 • Sluit een contract voor installatie en onderhoud met een leverancier van een client/server hardware architectuur, badge printer, handtekening pad en digitale foto apparatuur.
 • Sluit een contract met een leverancier voor een database en standaard software voor registratie en produceren van badges inclusief SLA overeenkomst.
 • Ontwerp en implementeer een interface naar het personeel informatie systeem.
 • Sluit een contract voor installatie en onderhoud met een leverancier van badge lezers t.b.v. alle vooraf gedefinieerde locaties en koppel deze aan het bedrijfsnetwerk.
 • Bouw zowel een acceptatie als een productie omgeving voor alle bovengenoemde zaken.
 • Stuur project teams, leveranciers consultants, interne en externe ICT resources en key-gebruikers aan.
 • Onderhandel een SLA met de software en hardware leveranciers.
Resultaten   Na evaluatie van de business case is besloten om aan te sluiten bij de systemen die bij KLM in gebruik zijn.

10/2002 – 09/2004   Martinair Holland NV
Opdrachtformulering   Selectie en implementatie van een geïntegreerd personeel informatie systeem om maatwerk mainframe systemen te vervangen
Rol   Projectmanager
Werkzaamheden  
 • Selectie en implementatie van een geïntegreerd personeel informatie systeem om maatwerk mainframe systemen te vervangen
 • Doelstellingen:
 • Zoek, selecteer en sluit een contract met een leverancier van een PI systeem gebaseerd op nieuwe technologie en in staat om management informatie d.m.v. Business Intelligence te produceren en implementeer dit.
 • Eisen: Voldoen aan de Nederlandse wet en cao’s en in staat om met de Nederlandse belastingdienst te koppelen.
 • Achtergrond:
 • De P&O afdeling van Martinair heeft een programma vastgesteld om de afdeling op een hoger niveau te brengen d.m.v. het introduceren van moderne P & O technieken en processen. Eén van de eerste doelstellingen is het vervangen van de oude maatwerk applicaties op het mainframe door een geïntegreerd, modern PI systeem.
 • Opdracht:
 • Selecteer een leverancier d.m.v. RFI/RFP procedures en onderhandel een contract.
 • Beoordeel de huidige situatie en stel de eisen t.a.v. koppelingen naar interne en externe systemen vast.
 • Definieer, herschrijf en implementeer afdelingsprocessen om de gewenste ‘to be’ situatie te ondersteunen.
 • Analyseer wettelijke en cao eisen en verifieer dat het systeem daaraan voldoet.
 • Implementeer het systeem en ontwerp en implementeer koppelingen.
 • Stuur project teams, leveranciers consultants, interne en externe ICT medewerkers en key-gebruikers aan.
 • Onderhandel een SLA contract met de software leverancier.
     
Resultaten  
 • Ingericht Personeel Informatie systeem opgeleverd.

12/2002 – 08/2003   Martinair Holland NV
Opdrachtformulering   Selectie en implementatie van een geïntegreerd project planning, resource management en urenregistratie systeem
Rol   Projectmanager
Werkzaamheden  
 • Selectie, contractonderhandelingen en implementatie van een geïntegreerd project planning, resource management en urenregistratie systeem
 • Doelstellingen:
 • Zoek en implementeer een op internet technologie gebaseerd PSA systeem.
 • Achtergrond:
 • De ICT afdeling was zojuist gereorganiseerd en een project bureau geïnstalleerd. Een systeem was nodig om de nieuwe project procedures te ondersteunen.
 • Opdracht:
 • Selecteer een leverancier d.m.v. RFI/RFP procedures en onderhandel een contract.
 • Definieer, herschrijf en implementeer ICT procedures om de gewenste ‘to be’ situatie te ondersteunen.
 • Stuur project teams, leveranciers consultants, interne en externe ICT medewerkers en key-gebruikers aan.
 • Train ICT medewerkers en projectmanagers.
 • Onderhandel een SLA contract met de software leverancier.
Resultaten   Ingericht PSA systeem opgeleverd

03/2002 – 06/2003   Martinair Holland NV
Opdrachtformulering   Ontwerp en implementeer een generieke  asynchrone koppelingarchitectuur m.b.v. ‘message queues’.
Rol   Projectmanager
Werkzaamheden  
 • Ontwerp en implementeer een generieke  asynchrone koppelingarchitectuur m.b.v. ‘message queues’.
 • Doelstellingen:
 • Ontwerp een asynchrone architectuur waarmee koppelingen van en naar applicaties kunnen worden beheerd en onafhankelijkheid van applicaties van elkaar is gegarandeerd.
 • Achtergrond:
 • Veel van de applicaties die door Martinair werden gebruikt, waren maatwerk systemen op het mainframe platform. In 2001 werd de strategische beslissing genomen om geen applicaties meer zelf te bouwen maar deze ‘van de plank’ via softwareleveranciers aan te schaffen. Om deze applicaties op elkaar af te stemmen en te koppelen was een koppelingsarchitectuur nodig die koppeling mogelijk maakt en onafhankelijkheid van de systemen garandeert.
 • Een tweede eis was neergelegd in het beleid dat data maar op één plaats mag worden beheerd (gemuteerd).
 • Opdracht:
 • Selecteer een team van ontwikkelaars en systeem architecten.
 • Ontwerp de architectuur en definieer de systeem specificaties.
 • Ontwikkel het systeem, installeer noodzakelijke hard- en software en ontwikkel beheersoftware. (Administrator module).
 • Test het systeem en doe een pilot.
 • Train de ICT medewerkers en beheer medewerkers.
 • Implementeer het systeem.
 • Stuur het project team interne en externe ICT medewerkers en key-gebruikers aan.
 • Ontwerp en implementeer een intern SLA contract.
Resultaten   Volledig functioneel ‘Message Broker’ systeem opgeleverd

02/2002 – 11/2002   Martinair Holland NV
Opdrachtformulering   Implementeer een elektronisch onderhoud & engineering documenten systeem voor de Martinair Technische Dienst.
Rol   Projectmanager
Werkzaamheden  
 • Implementeer een elektronisch onderhoud & engineering documenten systeem voor de Martinair Technische Dienst.
 • Doelstellingen:
 • Selecteer en sluit een contract met een leverancier van een elektronisch documenten systeem voor vliegtuig onderhoud & engineering en implementeer dit.
 • Achtergrond:
 • Vliegtuig documentatie wordt door de fabrikanten op schrift (handboeken) en elektronisch geleverd. Deze informatie wordt regelmatig geactualiseerd zowel t.b.v. de handboeken als t.b.v. specifieke technische aandachtspunten. Binnen Martinair heeft de overgang van geschreven naar elektronische documentatie in 2002 plaatsgehad. Het te selecteren systeem moest voldoen aan de eisen van drie fabrikanten (Boeing, Fokker en Airbus).
 • Opdracht:
 • Definieer systeem specificaties.
 • Selecteer een systeem en sluit een contract met de leverancier..
 • Installeer noodzakelijke hardware en software.
 • Train TD medewerkers en ICT medewerkers.
 • Implementeer het systeem en nieuwe procedures.
 • Stuur het project team, interne en externe ICT medewerkers en key-gebruikers aan.
 • Definieer en implementeer een interne SLA.
Resultaten   Project voortijdig gestopt wegens reorganisatie TD.

07/2001 – 11/2002   Martinair Holland NV
Opdrachtformulering   Selectie van een geïntegreerd MRO systeem (Maintenance and Repair Organization) om de maatwerk applicaties op het mainframe en de lokaal gebouwde MSAccess applicaties te vervangen.
Rol   Projectmanager
Werkzaamheden  
 • Doelstellingen:
 • Zoek een MRO systeem in staat om alle activiteiten binnen de Martinair Technische Dienst te stroomlijnen en te integreren.
 • Eisen: Voldoen aan nationale en internationale wetgeving voor vliegtuigonderhoud.
 • Achtergrond:
 • De technische dienst van Martinair had behoefte aan en integrale oplossing voor vliegtuigonderhoud, engineering, materieelbeheer, planning en roosteren, kwalificatie registratie en opleidingen, inkoop en verkoop omdat zij ook voor andere luchtvaart maatschappijen op commerciële basis werk verrichten.
 • Opdracht:
 • Selecteer een leverancier d.m.v. RFI/RFP procedures en onderhandel een contract.
 • Beoordeel de huidige situatie en stel de eisen op t.a.v. alle door de afdeling uitgevoerde werkzaamheden.
 • Definieer en (indien noodzakelijk) herschrijf de processen om de gewenste ‘to be’ situatie te bereiken.
 • Analyseer wettelijke eisen en verifieer aansluiting daarmee.
 • Organiseer workshops met de leveranciers op de shortlist t.b.v. Gap-analyse.
 • Presenteer een ‘best fit’ oplossing aan het afdelingsmanagement.
 • Stuur de project teams leveranciers consultants, ICT medewerkers en key-gebruikers aan..
 • Onderhandel een SLA contract met de software leverancier.
 • (Een definitieve selectie is gedaan maar vanwege een reorganisatie van de technische dienst is deze keuze nooit geïmplementeerd. Op dit moment wordt opnieuw een project uitgevoerd om een selectie en implementatie voor een dergelijk systeem te doen)
Resultaten  
 • Een definitieve selectie is gedaan maar vanwege een reorganisatie van de technische dienst is deze keuze nooit geïmplementeerd. Op een later moment (2006) wordt opnieuw een project uitgevoerd om een selectie en implementatie voor een dergelijk systeem te doen

03/2001 – 10/2002   Martinair Holland NV
Opdrachtformulering   Selecteer en implementeer een nieuwe ontwikkel tool voor de ICT afdeling.
Rol   Projectmanager
Werkzaamheden  
 • Selecteer en implementeer een nieuwe ontwikkel tool voor de ICT afdeling.
 • Doelstellingen:
 • Selecteer een ontwikkel tool die door de ICT afdeling kan worden gebruikt voor het ontwikkelen van koppelingen en kleine applicaties of aanpassingen aan standaard applicaties.
 • Eis: externe ontwikkelaars moeten makkelijk te vinden zijn en de tool moet uitontwikkeld en wereldwijd in gebruik zijn.
 • Achtergrond:
 • Veel van de Martinair applicaties waren maatwerk oplossingen op het mainframe platform gebaseerd op verouderde programmeertalen en standaards. In 2001 werd de strategische beslissing genomen om geen applicaties meer zelf te ontwikkelen, maar standaard applicaties te kopen van software leveranciers. Om deze applicaties aan elkaar te kunnen koppelen was het nodig om een eenvoudige ontwikkel tool te hebben waarmee deze koppelingen konden worden gebouwd en waarvoor het ook eenvoudig was om externe medewerkers in te huren.
 • Opdracht:
 • Selecteer een team van specialisten vanuit de verschillende ICT subafdelingen.
 • Definieer systeem eisen zowel financieel als technisch.
 • Selecteer een ‘shortlist’ van twee systemen en doe een ‘pilot’ met beide.
 • Maak een definitieve selectie en zorg voor licenties en training faciliteiten.
 • Implementeer de tool en noodzakelijke hardware.
 • Train de ICT ontwikkelaars en beheer medewerkers.
 • Stuur het project team interne en externe ICT medewerkers en key-gebruikers aan.
Resultaten   Nieuwe ontwikkeltool geïmplementeerd.

08/1999 – 06/2001   Martinair Holland NV
Opdrachtformulering   Ontwerp en implementatie van een geïntegreerd crew planning systeem om bestaande maatwerk applicaties te vervangen.
Rol   Projectmanager
Werkzaamheden  
 • Ontwerp en implementatie van een geïntegreerd crew planning systeem om bestaande maatwerk applicaties te vervangen.
 • Doelstellingen:
 • Ontwerp en implementeer een bemanning planning systeem gebaseerd op nieuwe technologie en in staat om management informatie te leveren d.m.v. Business Intelligence.
 • Eisen: Voldoen aan de Nederlandse wetgeving en cao’s voor cockpit en cabine bemanningen en gekoppeld aan het vluchtplanning systeem.
 • Achtergrond:
 • In het licht van de groei van Martinair over de 40 jaar van haar bestaan werd de noodzaak voor een eenvoudig en geautomatiseerd bemanningen planning systeem duidelijk.
 • Daar de manier waarop bemanningen werden gepland en toegewezen aan vluchten afweek van de manier waarop de meeste andere luchtvaartmaatschappijen dat deden kon een passend standaard systeem niet worden gevonden. In samenwerking met een commerciële partij is Martinair toegetreden tot een joint venture om een systeem te helpen ontwikkelen dat deze manier van plannen en toewijzen wel ondersteunde.
 • Dit gebeurde op de DSDM manier met prototyping en uitgebreide tests.
 • Opdracht:
 • Stel de functionele eisen op voor het systeem.
 • Vind de softwarefouten op een iteratieve manier.
 • Test bèta versies van de software.
 • Definieer en ontwerp management reportage d.m.v. Business Objects.
 • Installeer hardware, databases en software in test, acceptatie en productie omgevingen.
 • Definieer en ontwerp koppelingen met vluchtplanning, personeel informatie systeem, technische dienst etc.
 • Train gebruikers en ICT personeel.
 • Implementeer het systeem.
 • Onderhandel een SLA met de software leverancier.
Resultaten   Nieuw systeem ingericht en volledig werkend opgeleverd.

04/1999 – 09/1999   Martinair Holland NV
Opdrachtformulering   Zorg dat alle mainframe systemen van Marfo Food (Martinair dochterbedrijf) millennium proef zijn.
Rol   Projectmanager
Werkzaamheden  
 • Zorg dat alle mainframe systemen van Marfo Food (Martinair dochterbedrijf) millennium proef zijn.
 • Doelstellingen:
 • De mainframe systemen moesten millennium proef worden gemaakt.
 • Achtergrond:
 • Alle Martinair mainframe systemen moesten millennium proef worden gemaakt daar deze systemen in de jaren ’70 en ’80 werden gebouwd. In 1998 werd een programma gestart om dit te bewerkstelligen en binnen dit programma werden verscheidene projecten opgestart. De Marfo Food fabriek werd mijn verantwoordelijkheid.
 • Opdracht:
 • Analyseer alle betrokken systemen.
 • Analyseer alle code en zoek naar datums.
 • Herschrijf de code om deze Y2K proef te maken.
 • Test alle herschreven code.
 • Presenteer alle herschreven programma’s aan de gebruikers voor acceptatie.
 • Implementeer herschreven programma’s.
Resultaten   Binnen tijd en geld opdracht volbracht.

08/1990 – 06/1998   Intercount Automatisering
Opdrachtformulering   Verantwoordelijk voor Technische Dienst, Productontwikkeling, Helpdesk en Implementaties
Rol   Manager operatie
Werkzaamheden   Leiding geven en meewerken aan productontwikkeling, 2e lijns verkoop, implementaties van systemen, inkoop van hard- en software voor eigen gebruik en voor klanten, leiding geven aan helpdesk en techniche dienst
01/1986 – 08/1990   Koopman Import Export BV
Opdrachtformulering   Verantwoordelijk voor het goederenvervoer vanuit het Verre Oosten en Oost-Europa (vnl. containers) en uitgaand naar West-Europa.
Verantwoordelijk voor alle douaneformaliteiten.
Verantwoordelijk voor vervoer contracten met afhandelaars en transporteurs.
Rol   Manager logistiek
     
Werkzaamheden  
 • Monitoren inkomende schepen en verzorgen van tijdige inklaring/documenten en vervoer naar magazijnen.
 • Verzorgen invoervergunningen.
 • Verzorgen export documenten.
 • Afsluiten van vervoerscontracten met transporteurs en afhandelaars.
 • Bewaken van inkomende facturen tegen contractvoorwaarden.
 • Aanbesteding vervoerscontracten.

Overige werkzaamheden

11/2014-12/2018   IPMA Nederland / PZO-ZZP
Rol   Als bestuursvertegenwoordigher van IPMA NL lid van het Algemeen Bestuur van PZO-ZZP

06/2012-05/2015   IPMA Nederland
Rol   Bestuurslid/penningmeester

03/2008 – 09/2009   Valori
Opdrachtformulering   Voorzitten en coördineren van de GOR van Valori en onderhouden contacten met directie van Valori.
Rol   Voorzitter

02/2005 – 06/2015   IPMA Nederland
Opdrachtformulering   Na enige jaren lidmaatschap van de programmagroep werd ik medio 2005 gevraagd om het voorzitterschap van deze programmagroep op mij te nemen.
De groep heeft als doel om risicomanagement als proces te propageren en te stimuleren dat dit wordt ingebed in de reguliere processen binnen ondernemingen.
Rol   Voorzitter
Werkzaamheden  
 • Voorzitten maandelijkse vergaderingen.
 • Faciliteren van regelmatige discussieavonden binnen de groep.
 • Houden van presentaties.
 • Organiseren van ‘dinner lectures’ met externe sprekers.
 • Stimuleren en enthousiasmeren van geïnteresseerden in RM.
Resultaten  
 • De groep vergadert maandelijks en bespreekt aspecten van risicomanagement, volgt trends in opleiding en uitvoering van RM en stelt zich ten doel om een begrippenkader rondom risicomanagement te formuleren en te publiceren.
 • De groep is sinds mijn aantreden gegroeid van een vaste kern van ± 6 mensen naar een vaste bezetting van ± 15 personen die zich allen professioneel met risicomanagement bezighouden.